WASC Cuộc kiểm định chất lượng giáo dục


Vào ngày 21 tháng 4 năm 2017, Trường Quốc Tế Mỹ (TAS) đã được tổ chức bởi Tiến sĩ Marilyn George, Phó Chủ tịch Hiệp hội các Trường phổ thông và Đai học miền Tây Hoa Kỳ (WASC), đến thăm trường để đánh giá chất lượng của Cơ sở Mầm Non TAS.
Tiến sĩ Marilyn George đã xem xét và đánh giá Chương trình Mẫu giáo các lớp, đánh giá các không gian học tập sáng tạo và gặp gỡ các giáo viên, học sinh và nhân viên nhà trường. Cô đã rất ấn tượng với sự cam kết của TAS về việc tạo ra một cơ sở riêng biệt, độc lập cho những học sinh nhỏ nhất trường. Chuyến thăm này đã kết thúc bằng một báo cáo về những đánh giá dựa trên thực tế được gửi tới Hội đồng trường TAS và Hiệp hội các Trường phổ thông và Đại học miền Tây Hoa Kỳ trước cuộc vào tháng 6. Hội đồng WASC sẽ có những hành động dựa trên các khuyến nghị của báo cáo và thông báo cho Ban Quản trị TAS vào mùa thu tới đây. Trường Quốc Tế Mỹ TAS sẽ được công nhận bởi WASC (từ lớp Mầm đến lớp 12) vào tháng 6 năm 2021.